Unlock iPhone mạng Xfinity / Xenon Sạch cước

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
2.494.000 VND2.484.000 VND2.474.000 VND2.454.000 VND2.354.000 VND

Thời gian: 1-7 Ngày

Dịch vụ mở mạng US Xfinity Mobile chấp nhận tất cả Model từ 4s đến Xs/XsMax/Xr

Chỉ chấp nhận IMEI Clean. 

Sai mạng - Sai IMEI - Gửi IMEI blacklist không hoàn tiền.

Yêu cầu:

  1. Kiểm tra nhà mạng   Kết quả ra đúng US Xfinity Mobile hoặc US Xenon . Không nhận kết quả kiểm tra nhà mạng từ bất cứ trang nào khác ngoài PhuongTao.Com - Gửi sai mạng không hoàn tiền.
  2. Kiểm tra Blacklisted iPhone  Chỉ chấp nhận kết quả Clean. Các kết quả khác nếu gửi Unlock sẽ không được hoàn tiền. 

Dịch vụ hoạt động không ổn định, có thể delay bất cứ lúc nào. Tối đa 25 ngày. Tỷ lệ thành công 60-80%. IMEI đã gửi sẽ không thể huỷ.

Vui lòng không đặt hàng nếu không đợi được lâu.

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ