Unlock iPhone Xr/Xs/XsMax mạng TracFone / Straight Talk [US Reseller Flex]

1.840.000 VND

Thời gian ước tính 3-15 Ngày

Dịch vụ mở khóa  iPhone mạng TracFone / Straight Talk / Net10 / Total Wireless hỗ trợ máy Sạch cước. Sau khi Unlock có thể sử dụng được eSim tại Viêt Nam.

Hỗ trợ iPhone Xs/XsMAX/Xr.

Bảo hành vĩnh viễn trong suốt quá trình sử dụng sau khi Unlock. Chỉ bị relock khi kích hoạt lắp lại sim nhà mạng nước ngoài ( AT&T, Sprint, Verizon,...).

Không hỗ trợ: Fraud / Blacklisted /  Máy trả bảo hành / Máy tân trang.

Không được hoàn tiền nếu: Gửi sai nhà mạng / Blacklisted.

Được hoàn tiền trong trường hợp: không đủ điều kiện Unlock.

Đơn không thành công sẽ được hoàn tiền về tài khoản PhuongTao. Hoàn 100% tiền về tài khoản ngân hàng sau 5 ngày làm việc kể từ khi gửi yêu cầu hoàn tiền.

Yêu cầu bắt buộc trước khi gửi Unlock:

  1. Kiểm tra Full GSX  Ra kết quả như bên dưới thì hãy đặt đơn, các kết quả khác không sử dụng dịch vụ này:

Initial Activation Policy Description: 4000 - US Reseller Flex Policy ()

Applied Activation Policy Description: 2360 - US TracFone / StraightTalk Locked Policy 

Next Tether Activation Policy Description: 2360 - US TracFone / StraightTalk Locked Policy 

     2. Kiểm tra Blacklisted iPhone  ra kết quả Clean thì có thể làm. Các trường hợp khác không được gửi unlock.

Thời gian tính theo ngày làm việc. Không tính CN-T2 theo giờ VN. Có thể delay đến 25 ngày. Sau khi gửi đơn Unlock, bạn có thể tự kiểm tra tình trạng Sim lock thường xuyên bằng dịch vụ >> Kiểm tra Simlock Locked / Quốc tế iPhone.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày1.830.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày1.820.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày1.810.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.710.000 VND

Unlock iPhone các mạng khác