Unlock iPhone Xs/XsMax/Xr mạng Sprint [Sạch cước/Nợ cước][BH 30 ngày]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
3.140.000 VND3.130.000 VND3.120.000 VND3.090.000 VND2.990.000 VND

Thời gian: 1-5 Ngày

Tỷ lệ thành công : 90% . Chỉ chấp nhận máy sạch cước hoặc nợ cước có "SPCS: YES " Kiểm tra Nợ cước/Báo mất + SPCS Sprint

Đặt hàng máy báo mất/ Blacklist/Lừa đảo / Sai model / Sai nhà mạng không hoàn tiền.

Chỉ bảo hành trong 30 ngày. Sau 30 ngày nếu không bị relock thì có thể quốc tế vĩnh viễn. Xem các trường hợp dễ bị relock

Sẽ dùng được ngoài nước Mỹ & Canada. Với những máy còn nợ cước nếu kích hoạt lại bằng sim/sim ghép chọn Sprint sẽ bị lock lại.

Chỉ hỗ trợ các mẫu dưới đây:
Blacklist Status: CLEAN
SPCS: YES
Activation Status: YES

BLACKLIST STATUS: CLEAN (FAILED DEACTIVATION)
SPCS: YES
Activation: NO

Blacklist Status: UNPAID BILLS
SPCS: YES
Activation Status: NO / Yes

Không hỗ trợ: SPCS: NO

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ