Unlock iPhone AT&T USA - PAST_DUE_NON_ATT [4s đến 7+] #PD001

750.000 VND

Thời gian ước tính 3-15 Ngày

Khi chạy kiểm tra AT&T ra kết quả: Account_Past_Due_Payments [ PAST_DUE_NON_ATT] hoặc khi chạy dịch vụ Active on another account bị từ chối với lý do Past_due. 

Hỗ trợ: model iPhone từ 4s đến 7+. Tỷ lệ thành công 60-80%.

Bảo hành: 1 năm nếu trình trạng GSMA luôn là Clean.

Điều kiện bảo hành: Không báo mất máy ( kiểm tra Blacklisted không có lịch sử báo mất), không active lại sim AT&T hoặc Cricket.

Điều kiện hoàn tiền: Đơn không hoàn thành do source trả kết quả về.

Điều kiện không hoàn tiền: Sai nhà mạng / Sai tình trạng / Gửi IMEI Blacklisted.

Yêu cầu bắt buộc:

  1. Kiểm tra nhà mạng + iCloud + Blacklist Ra kết quả US AT&T Activation Policy hoặc US AT&T Puerto Rico and US Virgin Islands.
  2. Kiểm tra iPhone mạng AT&T ra kết quả Account_Past_Due_Payments hoặc PAST_DUE_NON_ATT. Các trạng thái khác không chạy dịch vụ này.
  3. Kiểm tra Blacklisted iPhone  ra kết quả Clean thì có thể làm nếu Blacklisted by AT&T thì không làm được.

Dịch vụ có thể delay bất khả kháng khi chính sách của nhà mạng đôi lúc thay đổi. Tối đa 25 ngày làm việc. 

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày740.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày730.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày710.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày610.000 VND

AT&T USA iPhone