Unlock iPhone AT&T USA - PAST_DUE_NON_ATT [4s đến 7+]

1.475.000 VND

Thời gian 3-15 Ngày

Khi chạy kiểm tra AT&T ra kết quả: Account_Past_Due_Payments [ PAST_DUE_NON_ATT] hoặc khi chạy dịch vụ Active on another account bị từ chối với lý do Past_due. 

Hỗ trợ: model iPhone từ 4s đến 7+. Tỷ lệ thành công 60-80%.

Bảo hành: Vĩnh viễn.

Điều kiện bảo hành: Không báo mất máy ( kiểm tra Blacklisted không có lịch sử báo mất), không active lại sim AT&T hoặc Cricket.

Điều kiện hoàn tiền: Đơn không hoàn thành do source trả kết quả về.

Điều kiện không hoàn tiền: Sai nhà mạng / Sai tình trạng / Gửi IMEI Blacklisted.

Yêu cầu bắt buộc:

  1. Kiểm tra nhà mạng + iCloud + Blacklist Ra kết quả US AT&T Activation Policy hoặc US AT&T Puerto Rico and US Virgin Islands.
  2. Kiểm tra iPhone mạng AT&T ra kết quả Account_Past_Due_Payments hoặc PAST_DUE_NON_ATT.
  3. Kiểm tra Blacklisted iPhone  ra kết quả Clean thì có thể làm nếu Blacklisted by AT&T thì không làm được.

Dịch vụ có thể delay bất khả kháng khi chính sách của nhà mạng đôi lúc thay đổi. Tối đa 25 ngày làm việc. Sau khi gửi đơn Unlock, bạn có thể tự kiểm tra tình trạng Sim lock thường xuyên bằng dịch vụ >> Kiểm tra Simlock Locked / Quốc tế iPhone.

Đơn không hoàn thành sẽ được hoàn tiền về tài khoản. Nhận tiền về tài khoản ngân hàng sau 5 ngày làm việc kể từ khi gửi yêu cầu hoàn tiền.

Cân nhắc trước khi order để tránh mất lòng với khách hàng.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày1.470.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày1.460.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày1.450.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.350.000 VND

AT&T USA iPhone