Xoá Blocked / Báo mất mạng T-Mobile USA

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
392.000 VND372.000 VND352.000 VND332.000 VND282.000 VND

Thời gian: 1-5 Ngày

Dịch vụ xoá Báo mất/Blocked để chạy dịch vụ Clean [ngoại trừ Blocked do lừa đảo - Fraud].

Lưu ý: * Đây không phải dịch vụ unlock. Sau khi xoá tình trạng blacklist xong có thể unlock bằng các dịch vụ unlock như sạch cước/ nợ cước.

Chỉ bảo hành trong 7 ngày, Nếu nằm trong vùng bad ESN sẽ quay lại trạng thái cũ Blocked.

Kiểm tra tình trạng miễn phí: https://imei.com.vn/check-tmobile

Kiểm tra Blocked ở dạng nào bằng dịch vụ:  Kiểm tra Sạch cước/Nợ cước/Blocked/Báo mất nhà mạng Tmobile[Tự động]

Dịch vụ hoạt động trong 1-5 ngày làm việc, không tính t7 chủ nhật. Có thể delay, tối đa 21 ngày nếu server sự cố hoặc nghỉ lễ.

Sai mạng hoặc Gửi IMEI sạch/nợ cước = không hoàn tiền.

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ


T-Mobile USA iPhone