Xoá Blocked / Báo mất mạng T-Mobile USA

1.100.000 VND

Thời gian 1-7 Ngày

Dịch vụ xoá Báo mất/Blocked để chạy dịch vụ Clean. 

Lưu ý: * Đây không phải dịch vụ unlock. Sau khi xoá tình trạng blacklist xong có thể unlock bằng các dịch vụ unlock như sạch cước/ nợ cước.

Chỉ bảo hành trong 7 ngày, Nếu nằm trong vùng bad ESN sẽ quay lại trạng thái cũ Blocked.

Kiểm tra tình trạng miễn phí: https://imei.com.vn/check-tmobile

Kiểm tra Blocked ở dạng nào bằng dịch vụ:  Kiểm tra Sạch cước/Nợ cước/Blocked/Báo mất nhà mạng Tmobile[Tự động]

Dịch vụ hoạt động trong 1-5 ngày làm việc, không tính t7 chủ nhật. Có thể delay, tối đa 21 ngày nếu server sự cố hoặc nghỉ lễ.

Sai mạng hoặc Gửi IMEI sạch/nợ cước = không hoàn tiền.

Register

or login if you already have an account.

View full list here

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày1.000.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày990.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày980.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày920.000 VND

T-Mobile USA iPhone