Xoá nợ cước cho iPhone lock Sprint có SPCS: Yes

200.000 VND

Thời gian ước tính 1-24 Giờ

Đây không phải dịch vụ unlock, chỉ xoá nợ cước / active line có tình trạng SPCS: Yes về trạng thái sạch cước để unlock giá rẻ hơn.

SPCS: NO không sử dụng dịch vụ này. Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Cân nhắc trước khi đặt hàng.

Sau khi đơn báo Done thành công, hãy kiểm tra lại tình trạng Sprint một lần nữa để web tự động báo giá trước khi gửi Unlock.

Thời gian cập nhật dữ liệu của Sprint từ 15-30 ngày sau khi xóa nợ cước. Bạn có thể đặt đơn Unlock sau khoảng thời gian này.

Không hỗ trợ IMEI có đầu 9900 / Máy tân trang / CPO / Trả bảo hành.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày190.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày180.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày160.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày140.000 VND