Xoá Blocked mạng T-Mobile USA - Trước khi gửi Unlock

1.280.000 VND

Thời gian 1-10 Ngày

Dịch vụ xoá Báo mất/Blocked  mạng T-Mobile. Sau khi chuyển đổi thành Clean có thể gửi Unlock.

Hỗ trợ tất cả model iPhone từ 4s đến Xs/XsMax/Xr và các máy Android.

Chỉ hỗ trợ: Blocked EIP / Lost or stolen. [ Dùng dịch vụ Kiểm tra tình trạng mạng Tmobile đầy đủ].

Các trường hợp khác gửi không được hoàn tiền [ Clean / Fraud / Block by insurance ].

Chỉ xoá tình trạng Blocked - Không xoá phần dư nợ còn lại. Nếu kích hoạt lại bằng sim T-Mobile / MetroPCS sẽ không thể kích hoạt được tại Mỹ & Canada.

Lưu ý: * Đây không phải dịch vụ unlock. Sau khi xoá tình trạng blacklist xong có thể unlock bằng các dịch vụ unlock như sạch cước/ nợ cước.

Chỉ bảo hành trong 5 ngày, Nếu nằm trong vùng bad ESN sẽ quay lại trạng thái cũ Blocked.

Kiểm tra Blocked ở dạng nào bằng dịch vụ: 

Dịch vụ hoạt động trong các ngày làm việc, không tính thứ 7 / chủ nhật. Có thể delay, tối đa 21 ngày nếu server sự cố hoặc nghỉ lễ.

Sai mạng hoặc Gửi IMEI sạch / nợ cước = không hoàn tiền.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm