Kiểm tra MDM -iPhone / iPad khoá quản lý từ xa [SERIAL]

4.500 VND

Thời gian 1-5 Phút

Kiểm tra trước khi đặt lại cài đặt để tránh phải các máy dính quản lý từ xa công ty, trường học, xí nghiệp. 

MDM là cấu hình cài đặt sẵn để quản lý iPhone / iPad cho các doanh nghiệp, trường học, đơn vị hành chính. Nó được sử dụng khá nhiều tại Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc,.. Nó dùng để giám sát, quản lý, phần phối phần mềm đến thiết bị đầu cuối. Các thiết bị này chỉ sử dụng trong nội bộ đơn vị sở hữu bị giới hạn một số tính năng.

Dịch vụ chỉ dành cho iPhone / iPad. Không hỗ trợ cho Macbook / iPod .

Làm gì khi iPhone / iPad bị khoá điều khiển từ xa?

Kết quả:

DEP Enrollment Status: TRUE = Dính QLTX | False = Không có QLTX

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày4.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày2.500 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày2.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.500 VND