Xoá Báo mất mạng T-Mobile USA - Chậm

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
69.000 VND65.000 VND60.000 VND55.000 VND45.000 VND

Thời gian: 1-72 Giờ

Dịch vụ xoá Báo mất để chạy dịch vụ mở khoá iPhone lock mạng T-Mobile về dạng Sạch cước/Nợ cước .

Hỗ trợ tất cả model iPhone từ 4s đến Xs/XsMax/Xr

Không hỗ trợ IMEI bị BLOCKED hoặc FRAUD

Lưu ý: * Đây không phải dịch vụ unlock. Sau khi xoá tình trạng báo mất xong có thể unlock bằng dịch vụ unlock sạch cước/ nợ cước.

Dịch vụ này không bảo hành. Áp dụng cho tất cả model iPhone từ 4s đến Xs/XsMax/Xr và các dòng android

Kiểm tra tình trạng miễn phí: https://imei.com.vn/check-tmobile

Kiểm tra Blocked ở dạng nào bằng dịch vụ:  Kiểm tra Sạch cước/Nợ cước/Blocked/Báo mất nhà mạng Tmobile[Tự động]

Không làm việc vào cuối tuần

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ


T-Mobile USA iPhone