Unlock AT&T USA Request_In_Progress_By_Other_Party / NON AT_T / Not Eligible / Not_ATT

2.240.000 VND

Thời gian 5-15 Ngày

Dịch vụ Unlock iPhone mạng AT&T bị treo tình trạng Request_In_Progress_By_Other_Party hoặc các máy do nhà bán lẻ bán ra hoặc máy trả bảo hành.

Hỗ trợ iPhone 4s đến Xs/Xs Max / Xr . Các máy trả bảo hành đều có thể chạy dịch vụ này.

Khi dùng dịch vụ Kiểm tra iPhone mạng AT&T cho ra các kết quả sau:

Request_In_Progress_By_Other_Party / Not_Found  / Not_AT&T / NON_AT&T.

Không hỗ trợ: Blacklist / Fraud / Active line / Unpaid bill / Prepaid Gophone.

Gửi máy blacklist / Sai nhà mạng = không hoàn tiền.

Không gửi đơn Unlock nếu chưa có kết quả tại các dịch vụ dưới đây:

Bước 1: Kiểm tra chính xác bị khoá mạng bởi AT&T. Sử dụng dịch vụ >> Kiểm tra nhà mạng + iCloud iPhone. Có kết quả Carrier: US AT&T Activation Policy hoặc US AT&T Puerto Rico and US Virgin Islands . Vui lòng kiểm tra chuẩn mạng AT&T trước khi đặt hàng tránh mất tiền oan. 

Bước 2:  Sử dụng dịch vụ >> Kiểm tra tình trạng AT&T ra kết quả: Request_In_Progress_By_Other_Party / Not_Found  / Not_AT&T / NON_ATT . Các tình trạng khác không dùng dịch vụ này.

Bước 3: Kiểm tra Blacklist đầy đủ. Sử dụng >> Dịch vụ kiểm tra Blacklist đầy đủ . Có kết quả Blacklisted: Clean. Nếu các kết quả khác vui lòng không gửi đơn unlock.

Đơn không thành công được hoàn tiền về tài khoản Phường Táo. Bạn có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử trong 1-5 ngày làm việc.

Thời gian tính theo ngày làm việc. Không tính CN-T2 theo giờ VN. Sau khi gửi đơn Unlock, bạn có thể tự kiểm tra tình trạng Sim lock thường xuyên bằng dịch vụ >> Kiểm tra Simlock Locked / Quốc tế iPhone.

Dịch vụ có thể delay bất cứ khi nào. Cân nhắc trước khi đặt hàng.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày2.230.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày2.220.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày2.210.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày2.110.000 VND

AT&T USA iPhone