AT&T USA Request In Progress/ Not AT&T / Not Eligible

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
1.770.000 VND1.760.000 VND1.740.000 VND1.710.000 VND1.610.000 VND

Thời gian: 1-10 Ngày

Hỗ trợ iPhone 4s đến Xs/Xs Max / Xr . Các máy trả bảo hành đều có thể chạy dịch vụ này.

Khi dùng dịch vụ Kiểm tra iPhone mạng AT&T [Tự Unlock nếu sach cước-Chậm] cho ra các kết quả sau:

Request_In_Progress_By_Other_Party / Not_Found  / Not_AT&T / NON_AT&T

Không hỗ trợ: Blacklist / Fraud / Active line / Unpaid bill / Prepaid Gophone 

Gửi máy blacklist / Sai nhà mạng = không hoàn tiền

Dịch vụ chạy tự động, có thể delay bất cứ khi nào. Cân nhắc trước khi đặt hàng

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ


AT&T USA iPhone