Unlock AT&T USA Request_In_Progress_By_Other_Party

790.000 VND

Thời gian ước tính 5-25 Ngày

Dịch vụ Unlock iPhone mạng AT&T bị treo tình trạng Request_In_Progress_By_Other_Party hoặc các máy do nhà bán lẻ bán ra hoặc máy trả bảo hành.

Hỗ trợ: Tất cả model. Tỷ lệ thành công 40-60%. Chỉ dành cho các máy đã kích hoạt và có Valid purchased date: Yes ( Ngày mua hợp lệ).

Bảo hành: 1 năm nếu trạng thái GSMA luôn là Clean. Mọi trường hợp báo mất ( Lost/Stolen/Insurance) sẽ không được bảo hành.

Không hỗ trợ: Blacklist / Fraud / Active line / Unpaid bill / Prepaid Gophone.

Không hoàn tiền: Nếu gửi máy Blacklisted (Lost/Stolen/Fraud) / Sai nhà mạng.

Hoàn tiền về tài khoản: Nếu đơn không thành công.

Không gửi đơn Unlock nếu chưa có kết quả tại các dịch vụ dưới đây:

Bước 1: Kiểm tra chính xác bị khoá mạng bởi AT&T. Sử dụng dịch vụ >> Kiểm tra nhà mạng + iCloud iPhone. Có kết quả Carrier: US AT&T Activation Policy hoặc US AT&T Puerto Rico and US Virgin Islands . 

Bước 2:  Sử dụng dịch vụ >> Kiểm tra tình trạng AT&T ra kết quả: Request_In_Progress_By_Other_Party / Not_Found  / Not_AT&T / NON_ATT . Các tình trạng khác không dùng dịch vụ này.

Bước 3: Kiểm tra Blacklist đầy đủ. Sử dụng >> Dịch vụ kiểm tra Blacklist đầy đủ . Có kết quả Blacklisted: Clean. Nếu các kết quả khác vui lòng không gửi đơn unlock.

Thời gian tính theo ngày làm việc. Không tính CN-T2 theo giờ VN. Dịch vụ có thể delay bất cứ khi nào. Đơn đã chạy sẽ không thể hủy. Cân nhắc trước khi đặt hàng!

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày780.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày770.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày740.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày640.000 VND

AT&T USA iPhone