Kiểm tra nhà mạng iPhone + Bảo hành + iCloud #V03

6.500 VND

Thời gian ước tính 1-10 Phút

Dịch vụ kiểm tra nhà mạng + bảo hành Apple + tình trạng iCloud độ chính xác 95% so với GSX Apple. Web sẽ tự báo giá cần kiểm tra tình trạng thêm hoặc giá Unlock tại Dịch vụ liên quan.

Dữ liệu mẫu: Model: iPhone XR 64GB Blue
IMEI: 353071108XXX77
MEID: 35307110XXX357
IMEI2: 35307110XXX6237
Serial Number: DX3YLXXXXKV
Identifier: iPhone11,8
Network: Cellular
Activated: Yes
Estimated Purchase Date: 2019-06-27
Valid Purchase Date: Yes
Repairs & Service Coverage: Expired
Days Remaining: 0
Telephone Technical Support: Expired
AppleCare: No
Refurbished: No
Replaced: No
Loaner: No
Find My iPhone: Off
iCloud Status: Clean
Carrier: US AT&T Activation Policy
SIMLock Status: Locked
Manufacturer: Foxconn
Manufacture Date: 2019-04-23

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày6.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày5.500 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày5.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày4.500 VND