Kiểm tra nhà mạng iPhone + Locked / Quốc tế - C01

3.490 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra nhà mạng iPhone. Độ chính xác ~98% so với GSX Apple. Hệ thống tự động nhận diện và đề xuất dịch vụ liên quan cho bạn ngay khi có kết quả.

Bấm vào Dịch vụ liên quan để xem đề xuất giá báo giá Unlock hoặc Kiểm tra tình trạng mạng ( Nợ cước / Báo mất).

Carrier: 23 - US AT&T Activation Policy = Tên nhà mạng.

SIM-Lock: Locked= bản khoá mạng / Unlocked = Bản quốc tế.

Để kiểm tra nguồn gốc máy, sử dụng dịch vụ >> Kiểm tra nhà mạng gốc iPhone.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày2.950 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày2.650 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày2.350 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.850 VND