Kiểm tra nhà mạng gốc của iPhone / iPad [SOLD BY]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
40.000 VND38.000 VND36.000 VND34.000 VND33.000 VND

Thời gian: 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra nơi bán ra [ Sold to] dành cho các bạn muốn mở khoá iCloud hoặc kiểm tra nhà mạng gốc

Thông tin kết quả bao gồm:

Kiểu máy - Tình trạng iCloud - Bảo hành - Ngày mua - Nơi bán ra - Quốc gia nơi bán máy.

Không áp dụng cho máy trả bảo hành.Thông tin máy trả bảo hành sẽ không có Sold by và Coverage.

Xem Bảng giá mở iCloud các model iPhone

Find My iPhone = Tình trạng iCloud. Off = tắt | On = bật
Replaced Device: NO = Chưa bị thay thế | Yes = đã đổi trả bảo hành
Product Sold By= Bán ra bởi Apple Store hoặc nhà mạng. VD: VERIZON WIRELESS - D239301
Purchase Country= Quốc gia bán ra
Estimated Purchase Date = Ngày mua máy
Coverage Start = Ngày bắt đầu bảo hành
Coverage End = Ngày hết bảo hành
Sim-Lock: Unlocked = Quốc tế | Locked = Khóa mạng

Register

or login if you already have an account.

XEM NGAY BẢNG GIÁ