Kiểm tra iPhone mạng AU/KDDI Nhật

2.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra iPhone mạng AU/KDDI Nhật. Nếu Sạch cước có thể gửi Unlock với giá rẻ.

Vui lòng sử dụng duy nhất dịch vụ  Kiểm tra nhà mạng iPhone + Locked hay quốc tế chuẩn kết quả ra AU/KDDI trước khi đặt hàng. Không nên sử dụng các kết quả kiểm tra nhà mạng ngoài PhuongTao.Com cho dịch vụ Unlock mạng này. Trường hợp Japan Service khi kiểm tra tình trạng các nhà mạng Nhật sẽ cho kết quả sai, dễ dẫn đến mất tiền oan.

Clean = Sạch cước. | Unpaid Bill = Nợ cước. --> Tự động báo giá tại Dịch vụ liên quan.

Blacklisted = Báo mất / Nằm trong danh sách đen. Hiện chưa có dịch vụ Unlock.

NOT FOUND  = Không phải mạng AU/KDDI hoặc máy tân trang / trả bảo hành.

Mọi kết quả trả về đều bị trừ tiền. Cân nhắc trước khi sử dụng!

Quy trình chuẩn để Unlock mạng Au/KDDI: Kiểm tra chính xác nhà mạng --> Kiểm tra tình trạng --> Nếu sạch thì web sẽ hiển thị giá Unlock tại dịch vụ liên quan ( tỷ lệ thành công 99%) | Nếu Báo mất web sẽ không hiển thị, đừng cố đặt đơn dễ đến mất tiền oan.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày1.800 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày1.500 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày1.300 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.100 VND