Kiểm tra tình trạng sạch / nợ cước mạng Verizon USA

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
3.000 VND2.800 VND2.500 VND2.000 VND1.500 VND

Thời gian: 1-5 Phút

Kết quả trả về:

Clean = Sạch

Unpaid payment = Nợ cước

Lost or stolen = Máy báo mất hoặc mất cắp

Để unlock các bạn cần check thêm Kiểm tra Blacklisted iPhone [Đầy đủ] 

Xem bảng giá unlock cho mạng Verizon

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ


Check nhà mạng & Blacklist