Kiểm tra tình trạng sạch / nợ cước mạng Verizon USA

6.500 VND

Thời gian 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra tình trạng sạch cước / nợ cước / báo mất mạng Verizon US.

Vì nhà mạng Verizon có rất nhiều nhà mạng con nên chúng tôi chỉ chấp nhận kết quả kiểm tra nhà mạng từ PhuongTao.Com không nhận kết quả từ bất cứ trang web nào khác . Vui lòng sử dụng đúng dịch vụ kiểm tra chính xác nhà mạng cho iPhone. Kết quả từ dịch vụ này không thay thế cho kết quả kiểm tra nhà mạng.

Kết quả trả về:

Clean = Sạch.

Unpaid payment = Nợ cước.

Lost or stolen = Máy báo mất hoặc mất cắp.

Để unlock các bạn cần check thêm Kiểm tra Blacklisted iPhone [Đầy đủ] .

Dịch vụ Unlock sẽ tự động xuất hiện phía dưới "Dịch vụ liên quan" ngay khi hoạt động trở lại. Bạn chỉ cần theo dõi đơn này để làm dịch vụ Unlock.

 

Vui lòng ghi lại nguồn PhuongTao.Com khi sao chép nội dung hướng dẫn từ chúng tôi. Xin cảm ơn!

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày4.800 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày4.500 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày4.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày3.500 VND