Kiểm tra tình trạng sạch / nợ cước mạng Verizon USA

3.000 VND

Thời gian 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra tình trạng sạch cước / nợ cước / báo mất mạng Verizon US.

Vì nhà mạng Verizon có rất nhiều nhà mạng con nên chúng tôi chỉ chấp nhận kết quả kiểm tra nhà mạng từ PhuongTao.Com không nhận kết quả từ bất cứ trang web nào khác . Vui lòng sử dụng đúng dịch vụ kiểm tra chính xác nhà mạng cho iPhone.

Kết quả trả về:

Clean = Sạch.

Unpaid payment = Nợ cước.

Lost or stolen = Máy báo mất hoặc mất cắp.

Để unlock các bạn cần check thêm Kiểm tra Blacklisted iPhone [Đầy đủ] .

Các trường hợp cụ thể như sau:

- Nếu Clean toàn bộ các bạn làm dịch vụ unlock Verizon sạch cước cho 4s đến X hoặc Verizon sạch cước cho Xs/XsM/Xr

- Nếu Nợ cước và có kết quả kiểm tra blacklisted là Clean thì chạy unlock như dịch vụ Clean. 

- Nếu Nợ cước và có kết quả kiểm tra là Blacklisted thì chạy dịch vụ Unlock Verizon iPhone Xs/XsMAX/XR tình trạng FRAUD.

- Nếu tình trạng báo mất chưa bị Blacklisted thì các bạn chạy dịch vụ Unlock Verizon iPhone từ 4s đến Xs/Xs MAX / XR Báo mất.

- Nếu tình trạng báo mất & đã bị blacklisted thì các bạn chạy Unlock Verizon iPhone Xs/XsMAX/XR tình trạng FRAUD.

Xem bảng giá unlock cho mạng Verizon.

PhuongTao.Com là đơn vị cung cấp giải pháp Unlock iPhone cho mạng Verizon có nguồn gốc rõ ràng, thông tin minh bạch.

Vui lòng ghi lại nguồn PhuongTao.Com khi sao chép nội dung hướng dẫn từ chúng tôi. Xin cảm ơn!

Register

or login if you already have an account.

View full list here

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày2.800 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày2.500 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày2.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.500 VND

Check nhà mạng & Blacklist