Kiểm tra tình trạng sạch / nợ cước mạng Verizon USA

6.500 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra tình trạng sạch cước / nợ cước / báo mất mạng Verizon US.

Không đặt hàng dịch vụ này nếu bạn chưa có kết quả kiểm tra nhà mạng tại PhuongTao.Com . Nếu kiểm tra tại Sickw sẽ cho kết quả không chính xác!!

Hệ thống tự động báo giá Unlock nếu có kết quả phù hợp. Để unlock các bạn cần check thêm Kiểm tra Blacklisted iPhone ( sẽ có trường hợp máy nợ cước dính blacklisted).

Nếu "This device has pending loan payment" trạng thái đang chờ thanh toán, có thể sẽ bị blacklisted nếu chủ không thanh toán.

Những máy đã kích hoạt sim Verizon trên 60 ngày sẽ được mở khoá miễn phí kể từ ngày mua & kích hoạt bằng sim Verizon. Bạn có thể kiểm tra tình trạng Simlock bằng dịch vụ Tự kiểm tra Locked / Quốc tế trong 7 ngày. Để kiểm tra kích sim nhà mạng hay sim ghép sử dụng dịch vụ Kiểm tra nhà mạng chuẩn GSX Apple.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày6.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày5.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày4.500 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày4.000 VND
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày3.800 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày3.000 VND