Kiểm tra blacklist thiết bị tại Canada

5.000 VND

Thời gian ước tính 1-3 Phút

Dịch vụ kiểm tra blacklist các máy tại Canada trước khi unlock. Không bao gồm tình trạng nợ cước / tài khoản. Yêu cầu bắt buộc của tất cả các nhà mạng trước khi unlock tại Canada.

Status Clean = Sạch | Blacklisted = Máy báo mất | Fraud = Lừa đảo / Gian lận.

Nếu Clean: Máy có thể kích hoạt mạng di động tại Mỹ & Canada

Nếu Blacklisted: máy không thể kích hoạt mạng di động tại Mỹ và Canada.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày4.800 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày4.500 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày4.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày3.500 VND