Kiểm tra Blacklisted iPhone [Đầy đủ]

6.500 VND

Thời gian 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra blacklist nhà mạng. Nếu có thông tin báo mất/mất cắp/ lừa đảo sẽ hiển thị thời gian bị blacklist và gỡ bỏ.

Không bao gồm thông tin nợ cước hay sạch cước của nhà mạng.

Để biết chính xác nhà mạng, sử dụng dịch vụ Kiểm tra nhà mạng iPhone + iCloud.

Nếu không có thông tin nằm trong danh sách đen sẽ chỉ hiện CLEAN.

Nếu CLEAN: Có thể sử dụng mạng di động tại Mỹ, Canada, các nước Mỹ la tinh, châu Âu, Úc

Nếu Blacklisted: Không thể kích hoạt mạng di động tại các quốc gia kể trên.

Register

or login if you already have an account.

View full list here

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày5.450 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày4.950 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày4.450 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày3.950 VND

Check nhà mạng & Blacklist